Õppekeskkonna kirjeldus

– kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis,

– igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti. 

– osalejal on soovituslik kasutada õpingutel: sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni,

– e-õppe all mõistetakse õpetamist multimeediatehnoloogia ja Interneti abil. E-õpe võimaldab juurdepääsu suurele hulgale teadmistele, oskustele ja kvalifikatsioonidele. Lisaks erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele võimaldab e-õpe täiendada ka arvutialaseid teadmisi, arendada virtuaalset suhtlemisoskust ning eneseväljendusoskust ja võimet tegutseda iseseisva õppijana.