Meie Õpetajad

Nadežda Tšernova
Kõrgharidus: humanitaarained mitmekeelses koolis, magister, Tartu Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 2 .a.
Jelena Maško
Kõrgharidus:
– eripedagoog – nõustaja magistri kraad, Tallinna Ülikool
– filosoofiateaduskonna eesti ja some – ugri keeleteadus, Tartu Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 11 .a.
Angelina Savolainenik
Kõrgharidus: magistriõpe, eesti ja soome-ugri keeleteadus, Tartu Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 5 .a.
Kaja Ilves
Kõrgharidus: magistri kraad, disain, Eesti Riiklik Kunstiinstituut
Täiendkoolitus: eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 12 .a.
Piret Saulepp
Kõrgharidus: pedagoogika ja psühholoogia, magistrikraad, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täienduskoolitus: eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 10 .a.
Anna Edu
Kõrgharidus: magistriõpe, vene keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikool
Täienduskoolitus: eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppe ja teabepäev, Tallinna Õpetajate Maja
Töökogemuse kohta: vene keel ja eesti keele õpetajana üle 7 .a.
Toomas Ütsik
Kõrgharidus: kutsepedagoogika, Tallinna Üllikool
Täienduskoolitus: täiskasvanute koolitaja, tase 5, Andras
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 3 .a.
Kairi Vacht
Kõrgharidus: algklasside õpetaja, Tallinna Pedagoogilisse
Täiendkoolitus: kultuuri-ja haridusministeerium Eesti Keelekeskus, Eesti Keelekeskuse meetodikaseminarist
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 22 .a.
Marju Pohhomova
Kõrgharidus: vene ja slaavi filoloogia, Tartu Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 41 .a.