Jelena Maško

Kõrgharidus:
– eripedagoog – nõustaja magistri kraad, Tallinna Ülikool
– filosoofiateaduskonna eesti ja some – ugri keeleteadus, Tartu Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 11 .a.

Loe edasi

Ljudmila Haltunen

Kõrgharidus: magistriõpe, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis, Tartu Ülikool
Eriala: eesti keel teise keelena
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 23 .a.

Loe edasi

Regina Bauer

Kõrgharidus: eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuuri, Tallinna Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 4 .a.

Loe edasi

Anna Dekelbaum

Kõrgharidus: magistriõpe, vene keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikool
Täienduskoolitus: eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppe ja teabepäev, Tallinna Õpetajate Maja
Töökogemuse kohta: vene keel ja eesti keele õpetajana üle 7 .a.

Loe edasi

Olga Sergejeva

Kõrgharidus: Moskva Polügraafia Institut (kinnitatud Eesti ENIC/NARIC Archimedes)
Eriala: trükitootmise tehnoloogia
Täienduskoolitus:
– eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus
– filoloogiateaduskond (eesti keel võõrkeelena). Pedagoogikaülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 27 .a.

Loe edasi

Anna Matochkina

Kõrgharidus: Tartu Ülikooli Narva Kolledz, 5.kursus
Eriala: klassiõpetaja mitmekeelses koolis- 1.eriala, inglise keele õpetaja- 2.eriala
Töökogemuse kohta: arvutiõpetus ja robootika õpetajana üle 2,5 .a.

Loe edasi

Tatiana Saukova

Kõrgharidus: Tallinna Tehnika Ülikool
Põhieriala: telekommunikatsiooni õppesuuna
Töökogemuse kohta: IT – õpetajana alates üle 19 .a.

Loe edasi

Piret Saulepp

Kõrgharidus: pedagoogika ja psühholoogia, magistrikraad, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täienduskoolitus: eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 10 .a.

Loe edasi