Regina Bauer

Project Description

Kõrgharidus: eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuuri, Tallinna Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 4 .a.