Olga Sergejeva

Project Description

Kõrgharidus: Moskva Polügraafia Institut (kinnitatud Eesti ENIC/NARIC Archimedes)
Eriala: trükitootmise tehnoloogia
Täienduskoolitus:
– eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus
– filoloogiateaduskond (eesti keel võõrkeelena). Pedagoogikaülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 27 .a.