Ljudmila Haltunen

Project Description

Kõrgharidus: magistriõpe, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis, Tartu Ülikool
Eriala: eesti keel teise keelena
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 23 .a.