Anna Dekelbaum

Project Description

Kõrgharidus: magistriõpe, vene keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikool
Täienduskoolitus: eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppe ja teabepäev, Tallinna Õpetajate Maja
Töökogemuse kohta: vene keel ja eesti keele õpetajana üle 7 .a.