fot

Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus TIK OÜ
(reg. nr 14851925)

Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade nr. 214624

Tegevusluba:
– Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 06.04.2020 nr 1.1-3/20/85
– Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 02.07.2020 nr 1.1-3/20/157

Vilmsi tn 47, Tallinn
tel.+372
e-mail: info@harjutus.ee

Tellimus